Perfil Producto Exportacion : BIOCITRUS EC

Hs-Code: 13021990                Año: 2015

Empresa:                                   Chemie S.A.

País US$ %
ARGENTINA 66,806 100.00%

Detalle Exportacion:    BIOCITRUS EC    Total US$    66,806

Variedad Marca Hacia US$
CHEMIE-F EXTRACTO DE TORONJA ARGENTINA 66,806