Perfil Producto Exportacion : BARRAS DE PROTECCION DE MADERA

Hs-Code: 94039090                Año: 2015

Empresa:                                   Centec S.A.

País US$ %
ESTADOS UNIDOS 73,054 100.00%

Detalle Exportacion:    BARRAS DE PROTECCION DE MADERA    Total US$    73,054

Variedad Marca Hacia US$
DE PINO INSIGNE INDUSTRAIL CENTEC S.A.-F ESTADOS UNIDOS 33,843
DE PINO INSIGNE INDUSTRAIL CENTECS.A.-F ESTADOS UNIDOS 21,265
DE PINO INSIGNE INDUSTRAIL CENTECS .A.-F ESTADOS UNIDOS 17,946