Perfil Producto Exportacion : PINZAS DE CENTOLLA CONGELADA

Hs-Code: 3061421                Año: 2015

Empresa:                                   Comercial Comtesa S.A.

País US$ %
BELGICA 70,494 100.00%

Detalle Exportacion:    PINZAS DE CENTOLLA CONGELADA    Total US$    70,494

Variedad Marca Hacia US$
BOLSA DE 1KG COMTESA-F BELGICA 34,567
CALIBRE 1KGS COMTESA-F BELGICA 21,514
BOLSAS DE1KG COMTESA-F BELGICA 14,413