Perfil Producto Exportacion : ALBACORA FRESCA LOINS

Hs-Code: 3045400                Año: 2015

Empresa:                                   Comercial Aquagro Limitada

País US$ %
FRANCIA 60,689 31.22%
ITALIA 30,619 15.75%
FRANCIA 21,186 10.90%

Detalle Exportacion:    ALBACORA FRESCA LOINS    Total US$    194,369

Variedad Marca Hacia US$
XIPHIAS GLADIUS COMERCIAL AQUAGRO LTDA.-F FRANCIA 121,378
XIPHIAS GLADIUS COMERCIAL AQUAGRO LTDA.-F FRANCIA 42,372
XIPHIAS GLADIUS COMERCIAL AQUAGRO LTDA.-F ITALIA 30,619